Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Setr-i Avret

Setr-i Avret

Setr-i avret; namazın dışındaki farzlarından biridir. Bilindiği gibi namazın farzları 12 tanedir ve bunların 6 tanesi dışındaki farzlar, 6 tanesi ise içindeki farzlar olmak üzere ikiye ayrılır. Dışındaki farzlar; namaza başlamadan önce genel olarak namaz kılınacak çevreyle ilgili yerine getirilmesi gereken farzlar iken; içindeki farzlar ise namaz sırasında yerine getirilmesi gereken farzlardır. Tıpkı setri- avret gibi diğer tüm 11 farzın da ayrıntılı olarak incelenmesi gereken ve dikkat edilmesi gereken detayları vardır. Fakat bu yazıda yerine getirilmiş olması için tam olarak ne yapılması gerektiği ne şekilde uygulanacağı, kelime anlamı, vs. Yönleriyle setr-i avret farzı incelenecektir.

Setr-i avret nedir?


Kelime anlamıyla setr-i avret; edep yerlerinin örtülmesidir. Yani namaz kılacak kişi; kılmadan önce dini kurallarca belirlenmiş olan edep yerlerinin örtülü olmasına ve vücudunun göze batacak şekilde açık olmamasına dikkat edilmelidir. Setr-i avret uygulanırken tam olarak hangi kuralların geçerli olduğuna ve neler dikkat edilmesi gerektiğine değinilecek olursa; erkeklerde edep yeri diz kapakları ile göbek arası, kadınlarda ise el yüz ve ayaklar hariç tüm vücuttur. Yani; setr-i avret farzının yerine getirilmiş olması ve kılınacak namazın kabul olması için; yukarıda belirleen kurallar çerçevesinde edep yerlerinin örtüldüğüne dikkat edilmesi gereklidir.

Burada erkeklerin setr-i avret şartı böyle basit iken kadınların neden tüm vücutlarını örtmesi gerektiği düşünülebilir. Ana hatlarıyla açıklamak gerekirse; erkeklerin vücudunda diğer insanlara karşı mutlaka örtülü olması gereken erkeğe has kısım diz kapakları ile göbek arasında bulunduğundan setr-i avret için alt sınır da bu olmaktadır. Kadınların ise setr-i avret farzını yerine getirirken daha üst şartlarda olmasının sebebi ise; kadın vücudunda kadınlara has olan kısımların daha çok olması ve fazla açık olması durumunda kadın vücudunun daha fazla dikkat dağıtacak olmasıdır.

Setr-i avret için sadece yukarıdaki şartların uygulanması yeterli midir?


Namazın farzları konusunda en çok sorulan sorulardan biri de setr-i avret için sadece belirlenmiş olan alt sınırların yerine getirilmesinin uygun olup olmayacağıdır. Bu soruyu soran kişi aslında günlük hayatın içinden örnekler düşünerek kendi kendine cevap verebilir. Örneğin; mutlaka örtülmesi gereken kısım olarak erkeklerde diz kapakları ile göbek arası gösterilse de hiç kimsenin sadece bir pantolon ve hatta sadece bir kapri şort giyerek namaza durmayacağı aşikardır. Edep yerleri esas alınarak daha ilkel anlamda belirlenen setr-i avret sınırlarından farklı olarak, yıllar içinde daha da gelişen ahlak ve toplum kuralları gereğince; namaz kılacak kişi ister istemez giyimine çeki düzen vermek, daha oturaklı bir kılıklı namaza durmak isteyecektir.

Kadınlar için de aynı durum ele alınacak olursa; namaza durmadan önce eller, ayaklar ve yüz hariç tüm vücut örtülerek setr-i avret yerine getirilmiş olsa da giyilen kıyafetlere dikkat edilmesinde fayda vardır. Örneğin; setr-i avret şartlarını yerine getirse bile vücut hatlarını belli edecek şekilde, dar kıyafetlerle namaza durulması da pek hoş bir durum olmayacaktır. Bunun için de daha bol kıyafetler kullanılarak setr-i avretin yerine getirileceği ve sonrasında namaza durulacağı aşikardır.

Genel bir açıklama ile setr-i avret; tanımı, uygulaması, vs. Yönleriyle dikkat edilmesi gereken, değişen günlük hayat şartlarına göre çok iyi bir şekilde uyum sağlayan namaz farzlarındandır.
Son Güncelleme : 19.01.2024 19:00:41
Setr-i Avret ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Setr-i Avret Yorumları
şifre

2 Yorum Yapılmış "Setr-i Avret"
Keşke kadınların fotoğraflarını göstermeseydiniz
Ben . 01.01.2017
CEVAP YAZ
Peki ya uyulmuyorsa ne şekilde yaklaşılmalıdır?
Evren . 24.03.2018
CEVAP YAZ
İmanın Şartları
İmanın Şartları
İMANIN ŞARTI 6'D1R.1 - Allah'ın birliğine inanmak.2 - Melklere inanmak.3 - Kitaplara inanmak.4 - Peygamberlere inanmak.5 - Öldükten sonra dirilmeğe inanmak. 6 - Hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmak. ...
Oruç Tutmak
Oruç Tutmak
Oruç tutmak İslam'ın üçüncü şartı ve her Müslüman müminin yerine getirmesi gereken bir farzdır. Oruç tutmak farzdır ve tutmamak da büyük bir günahtır. Oruç niyet edilerek imsak vaktinden güneş batıncaya kadar süren zaman dilimi içerisinde hiçbir şey ...
Namazın Farzları
Namazın Farzları
Namazın farzları; namaz kılabilmek için mutlaka yapılması gereken şeylerdir. Namazın farzları tam olarak yerine getirildiği takdirde kılınan namaz kabul olmaz. Genel olarak namazın farzlarını inceleyecek olursak; namazın farzlarının toplam 12 tane ol...
Rüku
Rüku
Rüku, Muhammed b. Mukati bize anlatarak dedi ki; Abdullah bize şöyle haber verdi; Yunus bize İbni Şihab ez-Zühri'den, o Salim b. Abdillah'tan, o (Babası) Abdurrahman b. Ömer'den (Ra) şunu nakletti;Allah Resulü'nü (Sav) namaza durduğunda ellerini omuz...
Hadesten Taharet
Hadesten Taharet
Hadesten taharet; namazın farzlarından biridir. Bilindiği gibi namazın farzları; 6'sı içindeki farzlar ve 6'sı dışındaki farzlar olmak üzere 12 tanedir. Namaz kılmaya başlamadan önce ve namaz sırasında bu farzların tam olarak yerine getirilmesi gerek...
Kade-i Ahire
Kade-i Ahire
Kade-i ahire; kelime anlamı olarak "son oturuş" demektir. Namazın içindeki farzlardan biridir. Kelime anlamından öte bir farz olarak anlamı ise; namazın son rekâtında en bir Ettehiyyatü okunacak kadar oturulmasıdır. Bu oturuşun tam olarak yapılmaması...
Gusül Abdestinin Farzları
Gusül Abdestinin Farzları
Gusül abdesti, Allah-u Teâlâ'nın emrettiği, maddi ve manevi temizlik türüdür. Namazın tam olarak kabulü için abdestin ve guslün doğru alınması şarttır. Kadın ve erkeğin cünüplükten kurtulması, hayz ve hifasdan kurtulan kadınların manevi temizliğinin ...
Necasetten Taharet
Necasetten Taharet
Necasetten taharet; namazın farzlarından biridir. Bilindiği gibi namazın toplam 12 farzı vardır. Bunların 6'sı içinden, 6'sı da dışından farzlar olarak adlandırılır. İşte necasetten taharet; namazın dışındaki farzlardan temizlikle alakalı olan bir hu...
54 Farz
54 Farz
1. Allah Teâlâ'yı zikretmek: Zikir iki türlüdür. Lisan ile zikir, kalb ile zikir. Birinci nev'i zikir zikir sahibini imana, ikinci nev'i Cennet'e erişitirir. Zikirden maksat, Allahü Teâla'nın varlığını, birliğini, yüceliğini, kudretini, rahmetini bil...
Kıraat
Kıraat
Kıraat; Sözlük manası okumak demektir. Dini terimde ise Kur'an'ı Kerim'i dudak kımıldayacak şekilde okumaktır. Namazın içindeki farzlardan biri de kıraattir. Namaz kılarken kıyam halinde (Ayakta) en az bir ayet okunmalıdır. Bu ayet iki veya daha çok ...
Kelime-i Tevhit
Kelime-i Tevhit
Kelime-i Tevhit; İslamiyet'in açık davası, tevhittir. Yüce Allah (C. C.) peygamberlerini bu davaya hasıl olmak için göndermiştir. Tevhitte sayılamayacak kadar sırlar vardır. İslam hayatında tevhidin sırrını Allah'tan başka ilah yoktur, sözleri gerçek...
Teyemmünün Farzları
Teyemmünün Farzları
Teyemmümün farzları, güzel dinimiz İslam'ın biz Müslümanlara sağladığı kolaylıklardan birisidir. Suyun bulunmaması veya başka bir zaruri durumda abdest ve boy abdesti yerine yapılan bir fiziksel arınmadır.Teyemmümün farzları üç tanedirNiyet etmekİki ...

 

İmanın Şartları
Setr-i Avret
Oruç Tutmak
Namazın Farzları
Rüku
Hadesten Taharet
Kade-i Ahire
Gusül Abdestinin Farzları
Necasetten Taharet
54 Farz
Kıraat
Kelime-i Tevhit
Teyemmünün Farzları
Kıyam
Haccın Farzları
İftitah Tekbiri
32 Farz
Secde
Abdestin Farzları
Tilavet Secdesi
İslamın Şartları
Popüler İçerik
Kıyam
Kıyam
Kıyam, kıyam haline daha yakın olmak veçhiyle ellerini saldığı vakit dizlerine erdirmektir. İsmail Nablusi'nin şerhinde Huccet'ten nakledildiğine göre...
Haccın Farzları
Haccın Farzları
Haccın Farzları, Hac kavramı Arapça kökenli bir kelimedir. Anlamı ise kutsal bir şahsı veya kutsal bir yeri ziyaret etmek amacıyla yola çıkmaya denir....
İftitah Tekbiri
İftitah Tekbiri
İftitah Tekbiri, İftitah tekbiri alırken ellerin kulak hizasına kadar kaldırılmasıyla ilgili hadis-i şerif rivayetleri ile gerçekler.Abdülcebbar b. Va...
32 Farz
32 Farz
32 Farz Her müslümanın, otuz iki farzı bilmesi ve uygulaması gereken Farz ameldir. 32 Farz doğrudan değil, bir çok amelin ve yapılması gereken...
Secde
Secde
Secde, Arapça kökenli bu söz dilimi, İslami dinin terimidir. Namazda alın, burnu, el ayalarını, dizleri ve ayak parmakları ile yere koymaya verilmiş o...
Abdestin Farzları
Abdestin Farzları
Abdest, Müslümanların belli ibadetleri yapabilmek için bir düzen içerisinde belli organları usulüne uygun olarak yıkamak ve mest etmek suretiyle yapıl...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
İmanın Şartları
Setr-i Avret
Oruç Tutmak
Namazın Farzları
Rüku
Kader Ve Kazaya İman
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Kader Ve Kazaya İman
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024