Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Abdestin Farzları

Abdestin Farzları

Abdest, Müslümanların belli ibadetleri yapabilmek için bir düzen içerisinde belli organları usulüne uygun olarak yıkamak ve mest etmek suretiyle yapılan bir temizliktir. Abdest her türlü pislik ve kirlilikten kurtulmak yani maddi ve manevi bütün pislik ve mikroplardan uzak kalmak için İslam dininin emrettiği önemli bir ibadettir. Abdestin farzları ile sünnetlerini de yapmak daha iyi olacaktır. Ancak bazen işimizden dolayı sünnetleri yapamayacak isek sadece farzları yaparak da abdestimiz geçerli olur. Abdestin farzları dört tanedir.

Abdestin Farzları

  • Yüzü Yıkamak
Yüzü bir defa yıkamak farzdır. Yüzün sınırları saçın bittiği yerden sakal veya çene altına ve kulakların köklerine kadar olan bölümü kapsar.

Gözlerin içine suyun girmesi gerekmez. Ancak abdest alırken gözler sıkılmaz ya da tamamen açık bırakılmaz ve normal bir şekilde yüz yıkanır. Dudaklar yumulduğu zaman dışarıda kalan kısımlar yüzün sınırlarıdır. Sakal, bıyık ve kaşın altına suyun ulaştırılması gerekir.
  • Kolları Dirseklerle Birlikte Yıkamak
Parmak uçlarından kol dirseklerine kadar (Dirsekler de dahil) olan kısmı bir defa yıkamak farzdır. Eğer iğne ucu kadar kuru bir yer kalırsa veya tırnağının altına suyu geçirmeyecek (Boya, oje, hamur vb.) bir madde bulunursa abdest alınmış sayılmaz. Ancak boyacıların tırnaklarındaki boyalardan kaçınmasının mümkün olmayacağından dolayı bunlar abdeste zarar vermez. Tırnaklar parmak uçlarından dışarı taşacak kadar uzamış olursa o fazlalığı da yıkamak gerekir. Abdest alındıktan sonra fazla uzamış tırnakların kesilmesi abdestin yeniden alınmasını gerektirmez. Parmakta yüzük var ve geniş geliyor ise bu yüzüğü abdest alırken oynatmak sünnet, eğer yüzük parmağa dar ve altına su geçirmeyecek kadar parmağa oturmuş ise abdest alırken bu yüzüğü oynatmak ve alt kısmının da yıkanmasını sağlamak farzdır.
  • Başın Dörtte Birini Mesh Etmek
Mesh kelime anlamı eli bir şeyin üzerinden geçirmek demektir. İbadet hukukunda ise suyun bir vücut organına isabet etmesidir. Başın mesh edilmesindeki farz oranı alın miktarıdır. Bu miktar ise başın dörtte biridir. Mesh ederken üç veya daha fazla parmağı kullanmak gerekir. İki parmak ile mesh yapılması caiz değildir. Başa giyilen sarık veya takke üzerine mesh etmek geçerli değildir. Kadınlarda da baş örtü üzerinden mesh edilmesi uygun değildir.
  • Ayakları Topuklarla Birlikte Yıkamak
Sağlam ve çıplak ayakları topukları ile bir defa yıkamak farzdır. Yaralı veya mest ile örtülü ayakları yıkamaya gerek olmayıp sadece mesh etmek yeterli olacaktır. Bir kimsenin ayağında yarık varsa ve o yarığa su sızdırmayan bir ilaç krem sürmüşse o kimse ayağını yıkadığı zaman su yarığın altına geçmezse bu durumda su ayağa zarar verecekse abdest yerine getirilmiş sayılır ve bu caiz olur. Fakat su zarar vermiyorsa abdest tam olarak alınmış sayılmaz. Dolayısıyla zarar vermediği taktirde yarıklara su ulaşacak şekilde yıkamak gereklidir.
Son Güncelleme : 20.01.2024 03:40:49
Abdestin Farzları ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Abdestin Farzları Yorumları
şifre

2 Yorum Yapılmış "Abdestin Farzları"
Başın dörtte birini mesh etmek, Baş mesh ediliyor, yüz saç diplerindne itibaren yıkanması gerekiyor. Burada önemli olan nokta. Yüzü yıkarken avuç içinde su kalmazsa elin ıslaklığınla yüzde yıkanmamış yere (yüze) eli sürmek mesh olurki bu da farzı terk olur. Allah korusun abdest olmaz. Başa da sadece elin ıslaklığıyla eli sürmek mesh hükmü olduğu için farzı yerine getirir kardeşim.
Abdulvahid Ethem . 17.05.2013
CEVAP YAZ
benim işitme alamadım seni cevap yaz ziyar anlamı
İlyas . 19.05.2013
CEVAP YAZ
İmanın Şartları
İmanın Şartları
İMANIN ŞARTI 6'D1R.1 - Allah'ın birliğine inanmak.2 - Melklere inanmak.3 - Kitaplara inanmak.4 - Peygamberlere inanmak.5 - Öldükten sonra dirilmeğe inanmak. 6 - Hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmak. ...
Setr-i Avret
Setr-i Avret
Setr-i avret; namazın dışındaki farzlarından biridir. Bilindiği gibi namazın farzları 12 tanedir ve bunların 6 tanesi dışındaki farzlar, 6 tanesi ise içindeki farzlar olmak üzere ikiye ayrılır. Dışındaki farzlar; namaza başlamadan önce genel olarak n...
Oruç Tutmak
Oruç Tutmak
Oruç tutmak İslam'ın üçüncü şartı ve her Müslüman müminin yerine getirmesi gereken bir farzdır. Oruç tutmak farzdır ve tutmamak da büyük bir günahtır. Oruç niyet edilerek imsak vaktinden güneş batıncaya kadar süren zaman dilimi içerisinde hiçbir şey ...
Namazın Farzları
Namazın Farzları
Namazın farzları; namaz kılabilmek için mutlaka yapılması gereken şeylerdir. Namazın farzları tam olarak yerine getirildiği takdirde kılınan namaz kabul olmaz. Genel olarak namazın farzlarını inceleyecek olursak; namazın farzlarının toplam 12 tane ol...
Rüku
Rüku
Rüku, Muhammed b. Mukati bize anlatarak dedi ki; Abdullah bize şöyle haber verdi; Yunus bize İbni Şihab ez-Zühri'den, o Salim b. Abdillah'tan, o (Babası) Abdurrahman b. Ömer'den (Ra) şunu nakletti;Allah Resulü'nü (Sav) namaza durduğunda ellerini omuz...
Hadesten Taharet
Hadesten Taharet
Hadesten taharet; namazın farzlarından biridir. Bilindiği gibi namazın farzları; 6'sı içindeki farzlar ve 6'sı dışındaki farzlar olmak üzere 12 tanedir. Namaz kılmaya başlamadan önce ve namaz sırasında bu farzların tam olarak yerine getirilmesi gerek...
Kade-i Ahire
Kade-i Ahire
Kade-i ahire; kelime anlamı olarak "son oturuş" demektir. Namazın içindeki farzlardan biridir. Kelime anlamından öte bir farz olarak anlamı ise; namazın son rekâtında en bir Ettehiyyatü okunacak kadar oturulmasıdır. Bu oturuşun tam olarak yapılmaması...
Gusül Abdestinin Farzları
Gusül Abdestinin Farzları
Gusül abdesti, Allah-u Teâlâ'nın emrettiği, maddi ve manevi temizlik türüdür. Namazın tam olarak kabulü için abdestin ve guslün doğru alınması şarttır. Kadın ve erkeğin cünüplükten kurtulması, hayz ve hifasdan kurtulan kadınların manevi temizliğinin ...
Necasetten Taharet
Necasetten Taharet
Necasetten taharet; namazın farzlarından biridir. Bilindiği gibi namazın toplam 12 farzı vardır. Bunların 6'sı içinden, 6'sı da dışından farzlar olarak adlandırılır. İşte necasetten taharet; namazın dışındaki farzlardan temizlikle alakalı olan bir hu...
54 Farz
54 Farz
1. Allah Teâlâ'yı zikretmek:Zikir iki türlüdür. Lisan ile zikir, kalb ile zikir. Birinci nev'i zikir zikir sahibini imana, ikinci nev'i Cennet'e erişitirir. Zikirden maksat, Allahü Teâla'nın varlığını, birliğini, yüceliğini, kudretini, rahmetini bild...
Kıraat
Kıraat
Kıraat; Sözlük manası okumak demektir. Dini terimde ise Kur'an'ı Kerim'i dudak kımıldayacak şekilde okumaktır. Namazın içindeki farzlardan biri de kıraattir. Namaz kılarken kıyam halinde (Ayakta) en az bir ayet okunmalıdır. Bu ayet iki veya daha çok ...
Kelime-i Tevhit
Kelime-i Tevhit
Kelime-i Tevhit; İslamiyet'in açık davası, tevhittir. Yüce Allah (C. C.) peygamberlerini bu davaya hasıl olmak için göndermiştir. Tevhitte sayılamayacak kadar sırlar vardır. İslam hayatında tevhidin sırrını Allah'tan başka ilah yoktur, sözleri gerçek...

 

İmanın Şartları
Setr-i Avret
Oruç Tutmak
Namazın Farzları
Rüku
Hadesten Taharet
Kade-i Ahire
Gusül Abdestinin Farzları
Necasetten Taharet
54 Farz
Kıraat
Kelime-i Tevhit
Teyemmünün Farzları
Kıyam
Haccın Farzları
İftitah Tekbiri
32 Farz
Secde
Abdestin Farzları
Tilavet Secdesi
İslamın Şartları
Popüler İçerik
Teyemmünün Farzları
Teyemmünün Farzları
Teyemmümün farzları, güzel dinimiz İslamın biz Müslümanlara sağladığı kolaylıklardan birisidir. Suyun bulunmaması veya başka bir zaruri durumda abdest...
Kıyam
Kıyam
Kıyam, kıyam haline daha yakın olmak veçhiyle ellerini saldığı vakit dizlerine erdirmektir. İsmail Nablusi'nin şerhinde Huccet'ten nakledildiğine göre...
Haccın Farzları
Haccın Farzları
Haccın Farzları, Hac kavramı Arapça kökenli bir kelimedir. Anlamı ise kutsal bir şahsı veya kutsal bir yeri ziyaret etmek amacıyla yola çıkmaya denir....
İftitah Tekbiri
İftitah Tekbiri
İftitah Tekbiri, İftitah tekbiri alırken ellerin kulak hizasına kadar kaldırılmasıyla ilgili hadis-i şerif rivayetleri ile gerçekler.Abdülcebbar b. Va...
32 Farz
32 Farz
32 Farz Her müslümanın, otuz iki farzı bilmesi ve uygulaması gereken Farz ameldir. 32 Farz doğrudan değil, bir çok amelin ve yapılması gereken...
Secde
Secde
Secde, Arapça kökenli bu söz dilimi, İslami dinin terimidir. Namazda alın, burnu, el ayalarını, dizleri ve ayak parmakları ile yere koymaya verilmiş o...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
İmanın Şartları
Setr-i Avret
Oruç Tutmak
Namazın Farzları
Rüku
Kader Ve Kazaya İman
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Kader Ve Kazaya İman
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024