Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Kelime-i Tevhit

Kelime-i Tevhit

Kelime-i Tevhit; İslamiyet'in açık davası, tevhittir. Yüce Allah (C. C.) peygamberlerini bu davaya hasıl olmak için göndermiştir. Tevhitte sayılamayacak kadar sırlar vardır. İslam hayatında tevhidin sırrını Allah'tan başka ilah yoktur, sözleri gerçek sırrıdır. İslamiyet, insanlarda ana hak ve özgürlükleri ile bu tevhit davasıyla karşılar. İnsanlar ana ve babadan doğma olduğu gibi, toplum karşısında da kanunlar önünde eşitliği sağlar. Tevhit nuru cevabı olmayan bir sorusu yoktur. Toplum gerçekleri karşısında huzuru ve sükunetini tevhit nuru ile sağlanır. Kur'an'ı Kerim'in hükmettiklerine tam manasıyla bağlılık göstermeden İslami tevhidin gerçekleşeceği yönünde olmaz. Tevhit sırrı, tasavvufi hayatıyla başlanır. Tasavvufi hayatı tevhit sırrında, Allah'tan başka varlık yoktur, gerçeğinde saklıdır. Tevhit, Allah'ı (C. C.) zatını, fiilinde, isim ve sıfatıyla birleştirip, tüm ibadetleriyle yalnızca O'na yapmaktır.

Kelime-i Tevhit üç çeşidiyle bütünlüğü oluşturur


Rububiyyet Tevhiti; Allah'ı Teâlâ'nın yaratan, sahip olan, öldüren, yaşatan, dirilten, rızıklandıran, yöneten, fayda ve zarar veren, dualara icabet eden, kaza ve kaderi takdir eden olduğuna inanmaktır. Resulullah'ın (S. A. V.) dönemine ait müşrikler tevhitin bu türünü kabul görmüşler. Ancak bu, onları İslam'a girmelerine yeterli olmamıştır ve bugüne kadar insanlar durumunda da bundan farklı olmamıştır.

Uluhiyyet Tevhiti; İbadet sadece Allah'ın (C. C.) hakkı var olduğuna inanmaktır. Hiçbir ibadeti az da olsa Allah'tan (C. C.) başkasına yapmamaktır. Yaşama yetkisini de yalnız ve yalnızca Allah (Cc)'a ait kılmaktır. Resulullah'ın (S. A. V.) döneminin müşrikleri tevhidin bu türünü kabul etmiyorlardı.

İsim ve Sıfat Tevhiti; Allah'ın (C. C.) kendini Kur'an'da bahşettiği, Rrasulullah'ın (S. A. V.) sahih sünnetlerinde bizlere açıkladığı üzere, bütün noksanlıklardan uzak, kemal sıfatlara sahip oluşunai mahlukata benzemediğine inanılıp, bu isim ve sıfatları artırmadan, azaltmadan, saptırmadan, sapık tevillerden tevil etmeden, iptal etmeden, örnek ve nasıllık vermeden ve mahiyetini olduğu şekilde kabul etmektir.

Kelime-i Tevhit Arapça Okunuşu; "La ilahe illallah, Muhammedün Resulüllah. "

Kelime-i Tevhit Anlamı; "Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed (S. A. V.) Allah'ın Peygamberidir. "

Kelime-i Tevhit Açıklamalı Meali


La; Yoktur.

İlahe; Hiçbir ilah.

İllallah; Ancak Allah'ı Teala'dan Başka.

Mmuhammedün; Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi vessellem.

Resulüllah; Yüce Allah'ın c. C göndermiş olduğu Resulüdür.

Kelime-i Tevhit ile Hadis-i Şerifler


La ilahe illallahı çok söyleyerek imanınızı tazeleyin.

Haramlardan kaçmak, ihlasla, "la ilahe illallah" diyen Cennete girer.

Amellerin kıymetlisi La ilahe illallah demektir.

Zikrin (Allah'ı anmanın) en faziletlisi la ilahe illallah demektir.

La ilahe illallah demek 99 belayı önler. Bunun en aşağısı sıkıntıdır.

Benim ve diğer peygamberlerin dediği en üstün şey, la ilahe illallah sözüdür.

La ilahe illallah diyen, sözünde sadık ise bütün günahları affedilir.

La ilahe illallah diyene, işlediği günahlardan dolayı kafir demeyiniz! Buna kafir diyenin kendisi kafir olur.
Son Güncelleme : 21.01.2024 03:01:13
Kelime-i Tevhit ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Kelime-i Tevhit Yorumları
şifre

1 Yorum Yapılmış "Kelime-i Tevhit"
Allah sizden razı olsun. Çok güzel ve yararlı bilgiler paylaşıyorsunuz.
Misafir . 18.09.2014
CEVAP YAZ
İmanın Şartları
İmanın Şartları
İMANIN ŞARTI 6'D1R.1 - Allah'ın birliğine inanmak.2 - Melklere inanmak.3 - Kitaplara inanmak.4 - Peygamberlere inanmak.5 - Öldükten sonra dirilmeğe inanmak. 6 - Hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmak. ...
Setr-i Avret
Setr-i Avret
Setr-i avret; namazın dışındaki farzlarından biridir. Bilindiği gibi namazın farzları 12 tanedir ve bunların 6 tanesi dışındaki farzlar, 6 tanesi ise içindeki farzlar olmak üzere ikiye ayrılır. Dışındaki farzlar; namaza başlamadan önce genel olarak n...
Oruç Tutmak
Oruç Tutmak
Oruç tutmak İslam'ın üçüncü şartı ve her Müslüman müminin yerine getirmesi gereken bir farzdır. Oruç tutmak farzdır ve tutmamak da büyük bir günahtır. Oruç niyet edilerek imsak vaktinden güneş batıncaya kadar süren zaman dilimi içerisinde hiçbir şey ...
Namazın Farzları
Namazın Farzları
Namazın farzları; namaz kılabilmek için mutlaka yapılması gereken şeylerdir. Namazın farzları tam olarak yerine getirildiği takdirde kılınan namaz kabul olmaz. Genel olarak namazın farzlarını inceleyecek olursak; namazın farzlarının toplam 12 tane ol...
Rüku
Rüku
Rüku, Muhammed b. Mukati bize anlatarak dedi ki; Abdullah bize şöyle haber verdi; Yunus bize İbni Şihab ez-Zühri'den, o Salim b. Abdillah'tan, o (Babası) Abdurrahman b. Ömer'den (Ra) şunu nakletti;Allah Resulü'nü (Sav) namaza durduğunda ellerini omuz...
Hadesten Taharet
Hadesten Taharet
Hadesten taharet; namazın farzlarından biridir. Bilindiği gibi namazın farzları; 6'sı içindeki farzlar ve 6'sı dışındaki farzlar olmak üzere 12 tanedir. Namaz kılmaya başlamadan önce ve namaz sırasında bu farzların tam olarak yerine getirilmesi gerek...
Kade-i Ahire
Kade-i Ahire
Kade-i ahire; kelime anlamı olarak "son oturuş" demektir. Namazın içindeki farzlardan biridir. Kelime anlamından öte bir farz olarak anlamı ise; namazın son rekâtında en bir Ettehiyyatü okunacak kadar oturulmasıdır. Bu oturuşun tam olarak yapılmaması...
Gusül Abdestinin Farzları
Gusül Abdestinin Farzları
Gusül abdesti, Allah-u Teâlâ'nın emrettiği, maddi ve manevi temizlik türüdür. Namazın tam olarak kabulü için abdestin ve guslün doğru alınması şarttır. Kadın ve erkeğin cünüplükten kurtulması, hayz ve hifasdan kurtulan kadınların manevi temizliğinin ...
Necasetten Taharet
Necasetten Taharet
Necasetten taharet; namazın farzlarından biridir. Bilindiği gibi namazın toplam 12 farzı vardır. Bunların 6'sı içinden, 6'sı da dışından farzlar olarak adlandırılır. İşte necasetten taharet; namazın dışındaki farzlardan temizlikle alakalı olan bir hu...
54 Farz
54 Farz
1. Allah Teâlâ'yı zikretmek:Zikir iki türlüdür. Lisan ile zikir, kalb ile zikir. Birinci nev'i zikir zikir sahibini imana, ikinci nev'i Cennet'e erişitirir. Zikirden maksat, Allahü Teâla'nın varlığını, birliğini, yüceliğini, kudretini, rahmetini bild...
Kıraat
Kıraat
Kıraat; Sözlük manası okumak demektir. Dini terimde ise Kur'an'ı Kerim'i dudak kımıldayacak şekilde okumaktır. Namazın içindeki farzlardan biri de kıraattir. Namaz kılarken kıyam halinde (Ayakta) en az bir ayet okunmalıdır. Bu ayet iki veya daha çok ...
Teyemmünün Farzları
Teyemmünün Farzları
Teyemmümün farzları, güzel dinimiz İslam'ın biz Müslümanlara sağladığı kolaylıklardan birisidir. Suyun bulunmaması veya başka bir zaruri durumda abdest ve boy abdesti yerine yapılan bir fiziksel arınmadır.Teyemmümün farzları üç tanedirNiyet etmekİki ...

 

İmanın Şartları
Setr-i Avret
Oruç Tutmak
Namazın Farzları
Rüku
Hadesten Taharet
Kade-i Ahire
Gusül Abdestinin Farzları
Necasetten Taharet
54 Farz
Kıraat
Kelime-i Tevhit
Teyemmünün Farzları
Kıyam
Haccın Farzları
İftitah Tekbiri
32 Farz
Secde
Abdestin Farzları
Tilavet Secdesi
İslamın Şartları
Popüler İçerik
Kıyam
Kıyam
Kıyam, kıyam haline daha yakın olmak veçhiyle ellerini saldığı vakit dizlerine erdirmektir. İsmail Nablusi'nin şerhinde Huccet'ten nakledildiğine göre...
Haccın Farzları
Haccın Farzları
Haccın Farzları, Hac kavramı Arapça kökenli bir kelimedir. Anlamı ise kutsal bir şahsı veya kutsal bir yeri ziyaret etmek amacıyla yola çıkmaya denir....
İftitah Tekbiri
İftitah Tekbiri
İftitah Tekbiri, İftitah tekbiri alırken ellerin kulak hizasına kadar kaldırılmasıyla ilgili hadis-i şerif rivayetleri ile gerçekler.Abdülcebbar b. Va...
32 Farz
32 Farz
32 Farz Her müslümanın, otuz iki farzı bilmesi ve uygulaması gereken Farz ameldir. 32 Farz doğrudan değil, bir çok amelin ve yapılması gereken...
Secde
Secde
Secde, Arapça kökenli bu söz dilimi, İslami dinin terimidir. Namazda alın, burnu, el ayalarını, dizleri ve ayak parmakları ile yere koymaya verilmiş o...
Abdestin Farzları
Abdestin Farzları
Abdest, Müslümanların belli ibadetleri yapabilmek için bir düzen içerisinde belli organları usulüne uygun olarak yıkamak ve mest etmek suretiyle yapıl...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
İmanın Şartları
Setr-i Avret
Oruç Tutmak
Namazın Farzları
Rüku
Kader Ve Kazaya İman
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Kader Ve Kazaya İman
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024