Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Namazın Farzları

Namazın Farzları

Namazın farzları; namaz kılabilmek için mutlaka yapılması gereken şeylerdir. Namazın farzları tam olarak yerine getirildiği takdirde kılınan namaz kabul olmaz. Genel olarak namazın farzlarını inceleyecek olursak; namazın farzlarının toplam 12 tane olduğunu görürüz. Bunların 6'sı içinden, 6'sı ise dışından farzlar olarak adlandırılır.

Namazın içindeki farzlar


1. İftitah tekbiri: Namaza başlarken mutlaka tekbir getirilmelidir. Bu tekbir de "Allah-u Ekber" şeklinde olmalıdır. "Allah büyüktür" anlamına gelir. Başka türlü getirilen tekbirler kelime anlamı olarak aynı olsa bile kabul olmaz.

2. Kıyam: Namazda eller göbek hizasında bağlanmak suretiyle ayakta durulan kısımdır. Burada kılınan rekâta göre Fatiha Suresi'nin yanında Subhaneke ve ikinci bir sure de okunabilir. Kıyamda duramayacak kadar yaşlı veya hasta olanlar için ise oturarak veya yatakta namaz kılabilme imkânı vardır. Bu durumda da namazın farzları yerine getirilmiş sayılır.

3. Kıraat: Kıyam farzında bahsedildiği gibi namaz sırasında Kuran'dan sureler okunmasıdır. İlk rekâtta Subhaneke duası, Fatiha ve ikinci bir sure; diğer rekâtlarda ise sayısına bağlı olarak Fatiha Suresi ve ikinci sure veya sadece Fatiha Suresi okunur. Namaz sırasında bu surelerin okunması farzdır. Aksi takdirde namazın farzları tam olarak yerine getirilmemiş olur.

4. Rüku: Kıyam ve kıraat kısmından sonra eller dizlerin üzerine konarak hafifçe öne eğilmek suretiyle yapılan kısımdır. Bu kısımda tercihe bağlı olarak 3-5 veya 7 defa "Subhane rabbiyel azim" denir. Sonrasında ise "Semi Allahü limen hamide. " denilerek rükudan kalkılır. Namaz kılarken rükûa gidilmesi farzdır.

5. Secde: Rükudan kalktıktan sonra yere kapanarak yapılan kısımdır. Secdede de aynı rükuda olduğu gibi tercihen 3-5 veya 7 defa "Subhane rabbiyel ala" denir. Her rekâtta iki secde yapılır. Sonrasında ise bir sonraki rekât için kıyama durulur veya kade-i ahireye geçilir.

6. Kade-i Ahire: Kelime anlamı olarak "son oturuş" denilebilir. Kılınan farzın, sünnetin veya vacibin son rekâtında oturularak Ettehiyyatü, Allahümme salli ve barik, son olarak da Rabbena duaları okunur ve iki tarafa selam verilerek rekât bitirilir. Namazın farzlarının tam olarak yerine getirilmesi için son oturuş kısmı da farzdır.

Namazın dışındaki farzlar


1. Hadesten Taharet: Genel olarak vücudun namaz kılabilecek duruma getirilmesi için temizlenmesi anlamına gelir. Abdestsiz olan mutlaka abdest almalıdır. Cünüp veya başka bir sebepten gusül abdesti alması gereken ise öncesinde gusül abdesti almalıdır.

2. Necasetten Taharet: bu farz da namaz kılınacak yerin temiz olması anlamına gelir. Yani; kıyafetlerimiz, namaza duracağımız yer ve etrafı, vb. Çevresel etkenler namaz kılınabilecek şekilde temiz olmalıdır. Bu iki temizlik şartı yerine getirilmedikçe namazın farzları tam olarak uygulanmış olmayacaktır.

3. Setr-i Avret: Namaz kılmaya başlamadan önce avret yerleri örtülmelidir. Avret yeri, başkalarının görmesi haram olan bölgeler anlamına gelir, yani edep yerleridir. Avret yerleri erkeklerde diz kapağının altından karna kadar, kadınlarda ise el, yüz ve ayaklar hariç tüm vücuttur.

4. İstikbal-i Kıble: Namaz kılmaya başlarken mutlaka kıbleye dönerek namaza durulmalıdır. Başka bir yöne doğru dönülürse namazın farzları tam olarak yerine getirilmiş olmayacak, kılınan namaz kabul edilmeyecektir.

5. Vakit: Her namaz vaktinde kılınmalıdır. Örneğin; öğle namazı öğle ezanı okunduğu vakitten itibaren ikindi ezanı okununcaya kadar geçe süre içinde kılınmalıdır. Aksi halde o namazın kazası kılınması gerekir.

6. Niyet: Namaza başlamadan önce mutlaka niyet edilmelidir. Örneğin; "Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının farzını kılmaya" diye niyet edilir ve sonrasında tekbir getirilerek namaza başlanır. Niyet şartında asıl önemli olan kısım, bu niyetin tamamen içten bir şekilde yapılmasıdır. Zoraki, aldatmak için, vs. Amaçlı edilen niyetlerle namazın farzları tam olarak yerine getirilmiş olmayacaktır.
Son Güncelleme : 19.01.2024 19:12:40
Namazın Farzları ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Namazın Farzları Yorumları
şifre

1 Yorum Yapılmış "Namazın Farzları"
Namazın farzları tam olarak yerine getirildiği takdirde kılınan namaz kabul olmaz. (üstte yanlış bir bilgi var düzeltilmesini rica ediyorum.cümleyi kopyalayıp attım.)
Aaa . 21.03.2017
CEVAP YAZ
İmanın Şartları
İmanın Şartları
İMANIN ŞARTI 6'D1R.1 - Allah'ın birliğine inanmak.2 - Melklere inanmak.3 - Kitaplara inanmak.4 - Peygamberlere inanmak.5 - Öldükten sonra dirilmeğe inanmak. 6 - Hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmak. ...
Setr-i Avret
Setr-i Avret
Setr-i avret; namazın dışındaki farzlarından biridir. Bilindiği gibi namazın farzları 12 tanedir ve bunların 6 tanesi dışındaki farzlar, 6 tanesi ise içindeki farzlar olmak üzere ikiye ayrılır. Dışındaki farzlar; namaza başlamadan önce genel olarak n...
Oruç Tutmak
Oruç Tutmak
Oruç tutmak İslam'ın üçüncü şartı ve her Müslüman müminin yerine getirmesi gereken bir farzdır. Oruç tutmak farzdır ve tutmamak da büyük bir günahtır. Oruç niyet edilerek imsak vaktinden güneş batıncaya kadar süren zaman dilimi içerisinde hiçbir şey ...
Rüku
Rüku
Rüku, Muhammed b. Mukati bize anlatarak dedi ki; Abdullah bize şöyle haber verdi; Yunus bize İbni Şihab ez-Zühri'den, o Salim b. Abdillah'tan, o (Babası) Abdurrahman b. Ömer'den (Ra) şunu nakletti;Allah Resulü'nü (Sav) namaza durduğunda ellerini omuz...
Hadesten Taharet
Hadesten Taharet
Hadesten taharet; namazın farzlarından biridir. Bilindiği gibi namazın farzları; 6'sı içindeki farzlar ve 6'sı dışındaki farzlar olmak üzere 12 tanedir. Namaz kılmaya başlamadan önce ve namaz sırasında bu farzların tam olarak yerine getirilmesi gerek...
Kade-i Ahire
Kade-i Ahire
Kade-i ahire; kelime anlamı olarak "son oturuş" demektir. Namazın içindeki farzlardan biridir. Kelime anlamından öte bir farz olarak anlamı ise; namazın son rekâtında en bir Ettehiyyatü okunacak kadar oturulmasıdır. Bu oturuşun tam olarak yapılmaması...
Gusül Abdestinin Farzları
Gusül Abdestinin Farzları
Gusül abdesti, Allah-u Teâlâ'nın emrettiği, maddi ve manevi temizlik türüdür. Namazın tam olarak kabulü için abdestin ve guslün doğru alınması şarttır. Kadın ve erkeğin cünüplükten kurtulması, hayz ve hifasdan kurtulan kadınların manevi temizliğinin ...
Necasetten Taharet
Necasetten Taharet
Necasetten taharet; namazın farzlarından biridir. Bilindiği gibi namazın toplam 12 farzı vardır. Bunların 6'sı içinden, 6'sı da dışından farzlar olarak adlandırılır. İşte necasetten taharet; namazın dışındaki farzlardan temizlikle alakalı olan bir hu...
54 Farz
54 Farz
1. Allah Teâlâ'yı zikretmek:Zikir iki türlüdür. Lisan ile zikir, kalb ile zikir. Birinci nev'i zikir zikir sahibini imana, ikinci nev'i Cennet'e erişitirir. Zikirden maksat, Allahü Teâla'nın varlığını, birliğini, yüceliğini, kudretini, rahmetini bild...
Kıraat
Kıraat
Kıraat; Sözlük manası okumak demektir. Dini terimde ise Kur'an'ı Kerim'i dudak kımıldayacak şekilde okumaktır. Namazın içindeki farzlardan biri de kıraattir. Namaz kılarken kıyam halinde (Ayakta) en az bir ayet okunmalıdır. Bu ayet iki veya daha çok ...
Kelime-i Tevhit
Kelime-i Tevhit
Kelime-i Tevhit; İslamiyet'in açık davası, tevhittir. Yüce Allah (C. C.) peygamberlerini bu davaya hasıl olmak için göndermiştir. Tevhitte sayılamayacak kadar sırlar vardır. İslam hayatında tevhidin sırrını Allah'tan başka ilah yoktur, sözleri gerçek...
Teyemmünün Farzları
Teyemmünün Farzları
Teyemmümün farzları, güzel dinimiz İslam'ın biz Müslümanlara sağladığı kolaylıklardan birisidir. Suyun bulunmaması veya başka bir zaruri durumda abdest ve boy abdesti yerine yapılan bir fiziksel arınmadır.Teyemmümün farzları üç tanedirNiyet etmekİki ...

 

İmanın Şartları
Setr-i Avret
Oruç Tutmak
Namazın Farzları
Rüku
Hadesten Taharet
Kade-i Ahire
Gusül Abdestinin Farzları
Necasetten Taharet
54 Farz
Kıraat
Kelime-i Tevhit
Teyemmünün Farzları
Kıyam
Haccın Farzları
İftitah Tekbiri
32 Farz
Secde
Abdestin Farzları
Tilavet Secdesi
İslamın Şartları
Popüler İçerik
Kıyam
Kıyam
Kıyam, kıyam haline daha yakın olmak veçhiyle ellerini saldığı vakit dizlerine erdirmektir. İsmail Nablusi'nin şerhinde Huccet'ten nakledildiğine göre...
Haccın Farzları
Haccın Farzları
Haccın Farzları, Hac kavramı Arapça kökenli bir kelimedir. Anlamı ise kutsal bir şahsı veya kutsal bir yeri ziyaret etmek amacıyla yola çıkmaya denir....
İftitah Tekbiri
İftitah Tekbiri
İftitah Tekbiri, İftitah tekbiri alırken ellerin kulak hizasına kadar kaldırılmasıyla ilgili hadis-i şerif rivayetleri ile gerçekler.Abdülcebbar b. Va...
32 Farz
32 Farz
32 Farz Her müslümanın, otuz iki farzı bilmesi ve uygulaması gereken Farz ameldir. 32 Farz doğrudan değil, bir çok amelin ve yapılması gereken...
Secde
Secde
Secde, Arapça kökenli bu söz dilimi, İslami dinin terimidir. Namazda alın, burnu, el ayalarını, dizleri ve ayak parmakları ile yere koymaya verilmiş o...
Abdestin Farzları
Abdestin Farzları
Abdest, Müslümanların belli ibadetleri yapabilmek için bir düzen içerisinde belli organları usulüne uygun olarak yıkamak ve mest etmek suretiyle yapıl...
İslamın Şartları
İslamın Şartları
ISLAMIN ŞARTI 5'DİR 1 - Namaz kılmak. 2 - Oruç tutmak. 3 - Zekat vermek. 4 - Hacca gitmek. 5 - Kelime-i şahadet getirmek (Eşhedu enlâ ilâhe ill...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
İmanın Şartları
Setr-i Avret
Oruç Tutmak
Namazın Farzları
Rüku
Kader Ve Kazaya İman
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Kader Ve Kazaya İman
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024