Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Hadesten Taharet

Hadesten Taharet

Hadesten taharet; namazın farzlarından biridir. Bilindiği gibi namazın farzları; 6'sı içindeki farzlar ve 6'sı dışındaki farzlar olmak üzere 12 tanedir. Namaz kılmaya başlamadan önce ve namaz sırasında bu farzların tam olarak yerine getirilmesi gereklidir. Aksi takdirde; kılınan namaz dini kurallar gereğince kabul edilmiş sayılmayacaktır. Her bir farzın sayfalarca incelenmeye değer; son derece güzel ve derin anlamları vardır. Fakat bu yazıda; diğer farzlardan genel olarak bahsedilmek kaydıyla "hadesten taharet" farzı ayrıntılı olarak incelenecektir.

Hadesten taharet nedir?


Kişinin namaz kılmaya uygun bir şekilde bedenen temiz olması hadesten taharet farzı ile ilgilidir. Namazın dışındaki farzlarındandır. Hadesten taharet farzında belirtilen kurallar doğrultusunda; namaz kılacak kişi üzerindeki kıyafetler, vücut temizliği, vs. Durumlar açısından yeterince temiz olmalı ve yasakları delmemelidir.

Hadesten taharet için yapılması gereken temizlikler


Beden temizliği; söz konusu olan kire veya yasak duruma göre büyüklük açısından da farklılık gösterir. Örneğin; kişinin abdestinin ve beden temizliğinin tam olmasına rağmen kıyafetinin namaz kılamayacak derecede kirli olması; hadesten taharet açısından küçük bir durumdur. Söz konusu kıyafetin temizlenmesi ile yasak kolayca aşılmış olur, böylece hadesten taharet farzı yerine getirilmiş olur. Kıyafetler üzerindeki kirin ölçüsü ise mezhepten mezhebe farlılık gösterebilmektedir. Zaten genelde namaz kılınmadan önce uygun bir şekilde giyinilip buna göre hazırlık yapılacağından; kıyafetin ne kadar kirli olabileceği sorusu çok detayda kalan ve pek sorulmayan bir sorudur. Fakat özellikle kıyafeti kirlenecek işler yapan kişiler için bu durum önemli olmaktadır. (Örneğin maden işçileri) Çok detaylı ve kişinin özel hayatına fazlasıyla bağlı bir durum olması sebebiyle; bu duruma maruz kalanların hadesten taharet konusu için çevrelerindeki veya ulaşabilecekleri durumdaki alim makamına erişmiş kişilere danışması tavsiye edilir.

Hadesten taharet için önemli olan bir başka durum da vücudun temizliğidir. Kıyafetlerin kirlenmesi gibi direkt olarak vücutta kirlenebilir. Dolayısıyla bu durum da hadesten taharet farzı açısından bir engel teşkil edebilir. Tıpkı kıyafet temizliğinde olduğu gibi; ten temizliğinde de tolerans gösterilen durumlar farklılık gösterebilmektedir. Bu yüzden; çok özel ve detaylı bir durumda kalanların aynı şekilde Uzman bir kişiye danışmaları tavsiye edilir. Bu özel durumlar dışında zaten adap gereği namaz kılmadan önce bedenin tüm kirlerden arındırılması esas olarak kabul edilmiştir.

Hadesten taharet için önemli olan küçük durumlar bunlardır. Kıyafet ve beden temizliği dışında; yine beden kaynaklı fakat biraz daha manevi olan durumlar vardır ki; bunlar hadesten taharet için en önemli olan durumlardır. Yani; hiçbir mezhepte ve hiçbir yorumda kesinlikle toleransı olmayan, kesinlikle yerine getirilmesi gereken durumlardır. Bunların başında namaz abdesti gelir. Hepimize çocukluktan beri öğretildiği üzere; namaza başlamadan önce mutlaka abdest alınması gereklidir. Ayrıca abdest özenli bir şekilde, kesinlikle aceleye girmeden alınmalıdır. Abdestin detaylarıyla ilgili farklı mezheplerin farklı yorumları vardır (Abdest alırken konuşulup konuşulamayacağı gibi) fakat bunlar ayrı bir başlıkta incelenmesi gereken detaylı konulardır. Ayrıca; namaz sırasında abdest bozacak bir durumun gerçekleşmesi halinde; hadesten taharet farzı ihlal edilmiş olacağı için, namaz da bozulmuş olacaktır.

Hadesten taharet için çok önemli olan bir başka durum da gusül abdestidir. Eğer kişi cinsel ilişkiye girmek, rüyalanmak, adet görmek, vb. Suretle cünüp sayılacak bir duruma girdiyse, namaza başlamadan önce kesinlikle gusül abdesti almalıdır. Çünkü bu gibi durumlar; kıyafet kirliliğine benzer bir kirlilik yaratmasa da Yaradan'ın karşısına çıkmaya engel olan ve mutlaka temizlik gerektiren kısmen maddi-kısmen manevi durumlardır. Guslün farzları ve detaylı anlatımı da sadece o konuda yazılmış başlıklarda ayrıntılı olarak incelenebilir. Eğer kişi bu durumlardan birinde olmasına rağmen namaza durmaya kalkarsa; mezhebi fark etmeksizin tüm yorumlar gereği namazı kabul olmayacaktır. Ayrıca bir dipnot olarak belirtmek gerekir ki; kadınlar özel günlerinde bulunduğu süre boyunca birden fazla defa gusül alınması gereken durumda olacağı için, bu süre boyunca namaz ibadetinden muaftırlar. Böylece; hadesten taharet farzına karşı olan doğal bir engel de dini kurallar gereği ortadan kaldırılmaktadır.

Hadesten taharet hakkında genel hatlarıyla yapılması gereken inceleme bu şekildedir. Merak edenler için, namazın tüm farzları;

Dışındaki farzlar: 1-) Hadesten taharet 2-) Necasetten taharet 3-) Setr-i avret 4-) İstikbal-i kıble 5-) Vakit 6-) Niyet.

İçindeki farzlar: 1-) Kıyam 2-) Kıraat 3-) Rükû 4-) Secde 5-) İftitah tekbiri 6-) Kade-i ahire.

Şeklindedir. Hadesten taharet dışındaki herhangi bir farz için ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler; sadece o farzın başlığı altında yazılmış olan yazıları inceleyebilirler.
Son Güncelleme : 19.01.2024 14:31:50
Hadesten Taharet ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Hadesten Taharet Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Hadesten Taharet"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
İmanın Şartları
İmanın Şartları
İMANIN ŞARTI 6'D1R.1 - Allah'ın birliğine inanmak.2 - Melklere inanmak.3 - Kitaplara inanmak.4 - Peygamberlere inanmak.5 - Öldükten sonra dirilmeğe inanmak. 6 - Hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmak. ...
Setr-i Avret
Setr-i Avret
Setr-i avret; namazın dışındaki farzlarından biridir. Bilindiği gibi namazın farzları 12 tanedir ve bunların 6 tanesi dışındaki farzlar, 6 tanesi ise içindeki farzlar olmak üzere ikiye ayrılır. Dışındaki farzlar; namaza başlamadan önce genel olarak n...
Oruç Tutmak
Oruç Tutmak
Oruç tutmak İslam'ın üçüncü şartı ve her Müslüman müminin yerine getirmesi gereken bir farzdır. Oruç tutmak farzdır ve tutmamak da büyük bir günahtır. Oruç niyet edilerek imsak vaktinden güneş batıncaya kadar süren zaman dilimi içerisinde hiçbir şey ...
Namazın Farzları
Namazın Farzları
Namazın farzları; namaz kılabilmek için mutlaka yapılması gereken şeylerdir. Namazın farzları tam olarak yerine getirildiği takdirde kılınan namaz kabul olmaz. Genel olarak namazın farzlarını inceleyecek olursak; namazın farzlarının toplam 12 tane ol...
Rüku
Rüku
Rüku, Muhammed b. Mukati bize anlatarak dedi ki; Abdullah bize şöyle haber verdi; Yunus bize İbni Şihab ez-Zühri'den, o Salim b. Abdillah'tan, o (Babası) Abdurrahman b. Ömer'den (Ra) şunu nakletti;Allah Resulü'nü (Sav) namaza durduğunda ellerini omuz...
Kade-i Ahire
Kade-i Ahire
Kade-i ahire; kelime anlamı olarak "son oturuş" demektir. Namazın içindeki farzlardan biridir. Kelime anlamından öte bir farz olarak anlamı ise; namazın son rekâtında en bir Ettehiyyatü okunacak kadar oturulmasıdır. Bu oturuşun tam olarak yapılmaması...
Gusül Abdestinin Farzları
Gusül Abdestinin Farzları
Gusül abdesti, Allah-u Teâlâ'nın emrettiği, maddi ve manevi temizlik türüdür. Namazın tam olarak kabulü için abdestin ve guslün doğru alınması şarttır. Kadın ve erkeğin cünüplükten kurtulması, hayz ve hifasdan kurtulan kadınların manevi temizliğinin ...
Necasetten Taharet
Necasetten Taharet
Necasetten taharet; namazın farzlarından biridir. Bilindiği gibi namazın toplam 12 farzı vardır. Bunların 6'sı içinden, 6'sı da dışından farzlar olarak adlandırılır. İşte necasetten taharet; namazın dışındaki farzlardan temizlikle alakalı olan bir hu...
54 Farz
54 Farz
1. Allah Teâlâ'yı zikretmek:Zikir iki türlüdür. Lisan ile zikir, kalb ile zikir. Birinci nev'i zikir zikir sahibini imana, ikinci nev'i Cennet'e erişitirir. Zikirden maksat, Allahü Teâla'nın varlığını, birliğini, yüceliğini, kudretini, rahmetini bild...
Kıraat
Kıraat
Kıraat; Sözlük manası okumak demektir. Dini terimde ise Kur'an'ı Kerim'i dudak kımıldayacak şekilde okumaktır. Namazın içindeki farzlardan biri de kıraattir. Namaz kılarken kıyam halinde (Ayakta) en az bir ayet okunmalıdır. Bu ayet iki veya daha çok ...
Kelime-i Tevhit
Kelime-i Tevhit
Kelime-i Tevhit; İslamiyet'in açık davası, tevhittir. Yüce Allah (C. C.) peygamberlerini bu davaya hasıl olmak için göndermiştir. Tevhitte sayılamayacak kadar sırlar vardır. İslam hayatında tevhidin sırrını Allah'tan başka ilah yoktur, sözleri gerçek...
Teyemmünün Farzları
Teyemmünün Farzları
Teyemmümün farzları, güzel dinimiz İslam'ın biz Müslümanlara sağladığı kolaylıklardan birisidir. Suyun bulunmaması veya başka bir zaruri durumda abdest ve boy abdesti yerine yapılan bir fiziksel arınmadır.Teyemmümün farzları üç tanedirNiyet etmekİki ...

 

İmanın Şartları
Setr-i Avret
Oruç Tutmak
Namazın Farzları
Rüku
Hadesten Taharet
Kade-i Ahire
Gusül Abdestinin Farzları
Necasetten Taharet
54 Farz
Kıraat
Kelime-i Tevhit
Teyemmünün Farzları
Kıyam
Haccın Farzları
İftitah Tekbiri
32 Farz
Secde
Abdestin Farzları
Tilavet Secdesi
İslamın Şartları
Popüler İçerik
Kıyam
Kıyam
Kıyam, kıyam haline daha yakın olmak veçhiyle ellerini saldığı vakit dizlerine erdirmektir. İsmail Nablusi'nin şerhinde Huccet'ten nakledildiğine göre...
Haccın Farzları
Haccın Farzları
Haccın Farzları, Hac kavramı Arapça kökenli bir kelimedir. Anlamı ise kutsal bir şahsı veya kutsal bir yeri ziyaret etmek amacıyla yola çıkmaya denir....
İftitah Tekbiri
İftitah Tekbiri
İftitah Tekbiri, İftitah tekbiri alırken ellerin kulak hizasına kadar kaldırılmasıyla ilgili hadis-i şerif rivayetleri ile gerçekler.Abdülcebbar b. Va...
32 Farz
32 Farz
32 Farz Her müslümanın, otuz iki farzı bilmesi ve uygulaması gereken Farz ameldir. 32 Farz doğrudan değil, bir çok amelin ve yapılması gereken...
Secde
Secde
Secde, Arapça kökenli bu söz dilimi, İslami dinin terimidir. Namazda alın, burnu, el ayalarını, dizleri ve ayak parmakları ile yere koymaya verilmiş o...
Abdestin Farzları
Abdestin Farzları
Abdest, Müslümanların belli ibadetleri yapabilmek için bir düzen içerisinde belli organları usulüne uygun olarak yıkamak ve mest etmek suretiyle yapıl...
İslamın Şartları
İslamın Şartları
ISLAMIN ŞARTI 5'DİR 1 - Namaz kılmak. 2 - Oruç tutmak. 3 - Zekat vermek. 4 - Hacca gitmek. 5 - Kelime-i şahadet getirmek (Eşhedu enlâ ilâhe ill...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
İmanın Şartları
Setr-i Avret
Oruç Tutmak
Namazın Farzları
Rüku
Kader Ve Kazaya İman
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Kader Ve Kazaya İman
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024