Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Tilavet Secdesi

Tilavet Secdesi

Tilavet Secdesi, Tilavet kelimesi, Arapça köklü bir kelimedir. Sözlükte; bir kişiye uyup ardından gitmek, okumak gibi manalara gelmektedir. Tilavet kelimesi, her sözü okumak için kullanılsa da genel olarak tilavet denilince, Kur'an'ı Kerim okumak anlaşılır olmuştur. Kur'an'ı Kerim'de tilavet kelimesi; Kur'an'ı Kerim, Allah'ın haram kıldıklarının okunması, Allah'ın ayetleri, Peygamberlerinin kıssalarının aktarılması gibi konularla ilgili olarak geçer. Tilavet; Kur'an'ı Kerimi, Kitab'ı ve Allah Teâlâ'nın ayetlerini okumakla birlikte, bunlar üzerinde düşünmek, gerektiğince amel etme anlamlarını da içermektedir. Bu bakımdan kıraat, genel bir anlam taşırken, tilavet daha özel bir anlam ifade etmektedir. O yüzden her tilavet kıraattır, fakat her kıraat tilavet değildir. Tilavetin manevi yönü ile ilgili birtakım konular vardır. Bunları kısaca şöyle özetleyebiliriz: Kelamın büyüklüğünü ve yüceliğini anlamak, okunan kelamın insan sözü olmadığını Allah'ın olduğunu anlayarak, O'nun büyüklüğünü kalpte hissetmek; kalp huzuru ve nefsin dedikodularından uzaklaşmak, anlamak, düşünmek, Kur'an'ı idrak etmeye engel olan hallerden sıyrılmak vb. Gibi konulardır.

Kur'an'ı Kerim'de on dört yerde, secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an'da on dört yerde geçen secde ayetlerinin işitilmesi ya da okunması halinde yapılan secdeye tilavet secdesi denir. Bu ayetlerden birini okuyanın ya da işitenin, anlamını bilmese dahi, bir secde yapması vacibdir. Fakat secde ayetlerini yazan, heceleyen secde yapmaz.

Resulullah (S. A. V) buyuruyor: ' Kur'an'ı okuyan ve dinleyene secde etmek vaciptir. '
Hanefi mezhebine göre vacip, Şafi ve Hanbeli mezhebine göre sünnet-i müekkededir. Bir ortamda aynı secde ayeti birden fazla okunursa bir secde yapmak yeterlidir. Namaz dışında secde ayetini okuyan ya da secde ayetini işiten bir kimse, tilavet secdesine niyet ederek tekbir alır ve secdeye gider.

Tilavet Secdesi Nasıl Yapılır?


Namaz haricinde secde ayetini okuyan ya da secde ayetini işiten bir kişi, tilavet secdesine niyet ederek abdestli, kıyafetleri temiz ve avret yerleri örtülü olarak, kıbleye doğru ayakta durup, elleri kulaklara kaldırmadan ve ayakta hiçbir şey okumadan 'Allah-ü ekber' diyerek secdeye gider. Üç kere 'sübhane rabbiye'l-a'la' dedikten sonra tekrar tekbir alarak secdeden kalkar ve dua eder gibi eller kaldırılarak 'semi'na ve Ata'na gufraneke rabbena ve ileyke'l-masır' der ve eller yüze sürülür.

Niyet kesinlikle şarttır. Niyet sahih olmalıdır. Secde ayetini duyan bir kimse cünüp veya abdestsiz ise temizlendikten sonra tilavet secdesi yapmalıdır. Bir secde ayetini birkaç kere okuyan ve işiten, hepsi için bir secde etmesi gerekir. Ne kadar secde ayeti okunmuşsa, o kadar tilavet secdesi yapılması gerekir. Örneğin üç secde ayeti okunursa, üç secde gerekir. Bu şekilde tilavet secdesi yapılmış olur.

Namazda Tilavet Secdesi, Namazda okunan secde ayetini namazda olmayan bir kişi duyarsa tilavet secdesi yapmalıdır. Namaz kılan bir kişi, namaz dışında bir kimsenin okuduğu secde ayetini duyarsa, namazını bitirdikten sonra secde yapmalıdır. Namaz kılan kimse okuyunca, hemen ayrıca rükû ya da bir secde yapıp ayağa kalkar, okumasına devam eder. Secde ayetini okuduktan iki üç ayet sonra namazın rükusuna eğilinirse ve tilavet secdesine niyet edilirse, namazın rüku ya da secdeleri, tilavet secdesi yerine geçer.

Resulullah (S. A. V) buyuruyor: ' demoğlu secde ayeti okur ve secde ederse şeytan ağlayarak oradan uzaklaşır ve; 'Yazık bana, insanoğlu secdeyle emredildi ve secde etti, mukabilinde ona cennet var. Ben de secdeyle emredildim ama ben itiraz ettim, benim için de ateş var. ' der.

Tilavet Secdesini Bozan Durumlar, Namazı bozan her durum tilavet secdesini de bozar. Tilavet secdesinden kalkmadan abdestin bozulması, kahkaha ile gülme ya da konuşma gibi fakat bu secde de kahkaha ile gülmek abdesti bozmaz, kadınlarda bir hizada bulunmak da tilavet secdesini ifsat etmez.

Tilavet Secdesinin Gerekmediği Yerler, Bir kimse secde ayetini ses kayıt cihazından veya papağan gibi öğretilmiş bir kuştan dinlerse secde etmesi gerekmez. Secde ayeti uyuyan, baygın olan ya da akıl hastası olan veyahut mümeyyiz olmayan çocuktan işitilirse, tilavet secdesi gerektirmez.

Kur'an'ı Kerimdeki Secde Ayetleri

 • A'raf süresinin 206,
 • Ra'd süresinin 15,
 • Nahl süresinin 49,
 • İsra süresinin 107,
 • Meryem süresinin 58,
 • Hac süresinin 18,
 • Furkan süresinin 60,
 • Neml süresinin 25,
 • Secde süresinin 15,
 • Sad süresinin 24,
 • Fussilet süresinin 37,
 • Necm süresinin 62,
 • İnşikak süresinin 21,
 • Alak süresinin 19. Ayetleri secde ayetleridir.
Bu ayetlerden sadece Sad süresinin 24. Ayetinde 'rükû', diğerlerinde ise 'secde' kelimesi geçmektedir. Hac süresinin 77. Ayetinde ise 'rükû edin ve secde edin' denilmektedir. Hanefi mezhebine bağlı kişiler, bu ayeti secde ayeti saymamışlardır. İmam Ahmed ve İmam Şafii bu ayeti secde ayeti kabul etmiş fakat mukabil Sad süresinin 24. Ayetini secde ayeti saymamışlardır. Has süresinin 77. Ayeti dışındaki diğer bütün secde ayetleri işaretlenmiştir.

A'raf, Nahl, Ra'd, Meryem, İsra, Sad ve Hac sürelerindeki ayetler okununca secde etmenin farz; Furkan, Fussilet ve Secde sürelerindeki secde ayeti okununca ise secde etmenin vacib; Neml, İnşikak, Necm ve Alak sürelerindeki secde ayetleri okununca secde etmenin sünnet, olduğu söylenmiştir.
Son Güncelleme : 19.01.2024 11:13:31
Tilavet Secdesi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Tilavet Secdesi Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Tilavet Secdesi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
İmanın Şartları
İmanın Şartları
İMANIN ŞARTI 6'D1R.1 - Allah'ın birliğine inanmak.2 - Melklere inanmak.3 - Kitaplara inanmak.4 - Peygamberlere inanmak.5 - Öldükten sonra dirilmeğe inanmak. 6 - Hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmak. ...
Setr-i Avret
Setr-i Avret
Setr-i avret; namazın dışındaki farzlarından biridir. Bilindiği gibi namazın farzları 12 tanedir ve bunların 6 tanesi dışındaki farzlar, 6 tanesi ise içindeki farzlar olmak üzere ikiye ayrılır. Dışındaki farzlar; namaza başlamadan önce genel olarak n...
Oruç Tutmak
Oruç Tutmak
Oruç tutmak İslam'ın üçüncü şartı ve her Müslüman müminin yerine getirmesi gereken bir farzdır. Oruç tutmak farzdır ve tutmamak da büyük bir günahtır. Oruç niyet edilerek imsak vaktinden güneş batıncaya kadar süren zaman dilimi içerisinde hiçbir şey ...
Namazın Farzları
Namazın Farzları
Namazın farzları; namaz kılabilmek için mutlaka yapılması gereken şeylerdir. Namazın farzları tam olarak yerine getirildiği takdirde kılınan namaz kabul olmaz. Genel olarak namazın farzlarını inceleyecek olursak; namazın farzlarının toplam 12 tane ol...
Rüku
Rüku
Rüku, Muhammed b. Mukati bize anlatarak dedi ki; Abdullah bize şöyle haber verdi; Yunus bize İbni Şihab ez-Zühri'den, o Salim b. Abdillah'tan, o (Babası) Abdurrahman b. Ömer'den (Ra) şunu nakletti;Allah Resulü'nü (Sav) namaza durduğunda ellerini omuz...
Hadesten Taharet
Hadesten Taharet
Hadesten taharet; namazın farzlarından biridir. Bilindiği gibi namazın farzları; 6'sı içindeki farzlar ve 6'sı dışındaki farzlar olmak üzere 12 tanedir. Namaz kılmaya başlamadan önce ve namaz sırasında bu farzların tam olarak yerine getirilmesi gerek...
Kade-i Ahire
Kade-i Ahire
Kade-i ahire; kelime anlamı olarak "son oturuş" demektir. Namazın içindeki farzlardan biridir. Kelime anlamından öte bir farz olarak anlamı ise; namazın son rekâtında en bir Ettehiyyatü okunacak kadar oturulmasıdır. Bu oturuşun tam olarak yapılmaması...
Gusül Abdestinin Farzları
Gusül Abdestinin Farzları
Gusül abdesti, Allah-u Teâlâ'nın emrettiği, maddi ve manevi temizlik türüdür. Namazın tam olarak kabulü için abdestin ve guslün doğru alınması şarttır. Kadın ve erkeğin cünüplükten kurtulması, hayz ve hifasdan kurtulan kadınların manevi temizliğinin ...
Necasetten Taharet
Necasetten Taharet
Necasetten taharet; namazın farzlarından biridir. Bilindiği gibi namazın toplam 12 farzı vardır. Bunların 6'sı içinden, 6'sı da dışından farzlar olarak adlandırılır. İşte necasetten taharet; namazın dışındaki farzlardan temizlikle alakalı olan bir hu...
54 Farz
54 Farz
1. Allah Teâlâ'yı zikretmek: Zikir iki türlüdür. Lisan ile zikir, kalb ile zikir. Birinci nev'i zikir zikir sahibini imana, ikinci nev'i Cennet'e erişitirir. Zikirden maksat, Allahü Teâla'nın varlığını, birliğini, yüceliğini, kudretini, rahmetini bil...
Kıraat
Kıraat
Kıraat; Sözlük manası okumak demektir. Dini terimde ise Kur'an'ı Kerim'i dudak kımıldayacak şekilde okumaktır. Namazın içindeki farzlardan biri de kıraattir. Namaz kılarken kıyam halinde (Ayakta) en az bir ayet okunmalıdır. Bu ayet iki veya daha çok ...
Kelime-i Tevhit
Kelime-i Tevhit
Kelime-i Tevhit; İslamiyet'in açık davası, tevhittir. Yüce Allah (C. C.) peygamberlerini bu davaya hasıl olmak için göndermiştir. Tevhitte sayılamayacak kadar sırlar vardır. İslam hayatında tevhidin sırrını Allah'tan başka ilah yoktur, sözleri gerçek...

 

İmanın Şartları
Setr-i Avret
Oruç Tutmak
Namazın Farzları
Rüku
Hadesten Taharet
Kade-i Ahire
Gusül Abdestinin Farzları
Necasetten Taharet
54 Farz
Kıraat
Kelime-i Tevhit
Teyemmünün Farzları
Kıyam
Haccın Farzları
İftitah Tekbiri
32 Farz
Secde
Abdestin Farzları
Tilavet Secdesi
İslamın Şartları
Popüler İçerik
Teyemmünün Farzları
Teyemmünün Farzları
Teyemmümün farzları, güzel dinimiz İslamın biz Müslümanlara sağladığı kolaylıklardan birisidir. Suyun bulunmaması veya başka bir zaruri durumda abdest...
Kıyam
Kıyam
Kıyam, kıyam haline daha yakın olmak veçhiyle ellerini saldığı vakit dizlerine erdirmektir. İsmail Nablusi'nin şerhinde Huccet'ten nakledildiğine göre...
Haccın Farzları
Haccın Farzları
Haccın Farzları, Hac kavramı Arapça kökenli bir kelimedir. Anlamı ise kutsal bir şahsı veya kutsal bir yeri ziyaret etmek amacıyla yola çıkmaya denir....
İftitah Tekbiri
İftitah Tekbiri
İftitah Tekbiri, İftitah tekbiri alırken ellerin kulak hizasına kadar kaldırılmasıyla ilgili hadis-i şerif rivayetleri ile gerçekler.Abdülcebbar b. Va...
32 Farz
32 Farz
32 Farz Her müslümanın, otuz iki farzı bilmesi ve uygulaması gereken Farz ameldir. 32 Farz doğrudan değil, bir çok amelin ve yapılması gereken...
Secde
Secde
Secde, Arapça kökenli bu söz dilimi, İslami dinin terimidir. Namazda alın, burnu, el ayalarını, dizleri ve ayak parmakları ile yere koymaya verilmiş o...
Abdestin Farzları
Abdestin Farzları
Abdest, Müslümanların belli ibadetleri yapabilmek için bir düzen içerisinde belli organları usulüne uygun olarak yıkamak ve mest etmek suretiyle yapıl...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
İmanın Şartları
Setr-i Avret
Oruç Tutmak
Namazın Farzları
Rüku
Kader Ve Kazaya İman
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Kader Ve Kazaya İman
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024